Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI), passem a indicar:
Titular de la pàgina web: Alejandro Alcázar Guirao (d’ara endavant, PEIXOS ALEJANDRO)

Adreça:

CP: Barberà (Barcelona).

Telèfon:

Correu electrònic: info@peixosalejandro.cat

CIF: 46230411C

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.
Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de PEIXOSALEJANDRO, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan PEIXOS ALEJANDRO així ho autoritzi.
Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de PEIXOS ALEJANDRO estan protegits per la llei.

PEIXOS ALEJANDRO no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats en la pàgina web, en el seu cas, segons el que s’estableix en l’article 17 de la LSSI.
PEIXOS ALEJANDRO no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de PEIXOSALEJANDRO i els serveis oferts en aquesta.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de PEIXOS ALEJANDRO o del titular d’aquests, podent donar lloc a l’exercici per part de PEIXOS ALEJANDRO de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través de la pàgina web de PEIXOSALEJANDRO, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. En conseqüència PEIXOS ALEJANDRO no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.
La present política legal queda subjecta al que s’estableix en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació d’aquestes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que es disposa en l’article 29 de la LSSI.

Condicions d’ús.
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.

Condicions particulars.
Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de PEIXOS ALEJANDRO.
Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de PEIXOS ALEJANDRO, hauran d’acceptar la Política de Privacitat.